Naši obiskovalci

0 0 6 6 8 9

Opis programa

ERMAT je projekt programa Erasmus+, katerega smo začel z enim pomembnim ciljem: povečati kompetence in znanje starejših oseb z omejeno mobilnostjo, neformalnih negovalcev in negovalnih delavcev, o uporabi podpornih tehnologij za izboljšanje kakovosti življenja. ERMAT financira Evropska komisija v okviru programa ERASMUS+, Ključni ukrep 2 – Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Št. pogodbe: 2019-1-RO-01-KA204-063947