Βοήθεια

Συχνές ερωτήσεις

Ποιο είναι το Όνομα Χρήστη (Username);

Το Όνομα Χρήστη είναι το όνομά σας, το όνομα που θα βλέπουν οι άλλοι που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα όταν στέλνετε μηνύματα στο chat/διαδραστικό χώρο της πλατφόρμας.

Πώς μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα της πλατφόρμας;

Η γλώσσα μπορεί να αλλάξει κάνοντας κλικ στη μικρή σημαία επάνω δεξιά στη σελίδα της πλατφόρμας (ακριβώς δίπλα στην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ), επιλέγοντας την επιθυμητή γλώσσα από τις διαθέσιμες (Αγγλικά, Κροατικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ρουμανικά, Σλοβένικα ή Ισπανικά).

Τι είναι ο Μεθοδολογικός Οδηγός ERMAT;

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός είναι ένας γενικός οδηγός και έχει σκοπό να εξηγήσει πώς να αλληλεπιδράτε αποτελεσματικά με άτομα με μειωμένη κινητικότητα (με βάση τα δεδομένα που συλλέξαμε στα πρώτο μέρος του ερευνητικού έργου μας) και τον σωστό τρόπο υλοποίησης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ( η σειρά, ο στόχος, τα απαραίτητα εργαλεία/πόροι, οι κύριες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες κλπ.).

Τι είναι το Εγχειρίδιο ERMAT;

Το Εγχειρίδιο είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για έναν εκπαιδευτή, καθώς περιέχει μια εισαγωγή σε όλα τα θέματα με τα οποία ασχολείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERMAT και πώς να το εφαρμόσει σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με μειωμένη κινητικότητα, άτυπους φροντιστές και επαγγελματίες φροντιστές/επαγγελματίες υγείας, ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις λόγω περιορισμένης κινητικότητας.

Ποιος είναι ο σκοπός του Εκπαιδευτικού Πλάνου;

Για καθεμιά από τις εκπαιδευτικές ενότητες, το Εκπαιδευτικό Πλάνο έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξηγεί πώς πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές συνεδρίες (σειρά, διάρκεια, είδος, απαιτούμενα υλικά κ.λπ.) δίνοντας επίσης παραδείγματα για μερικές δραστηριότητες και την υλοποίησή τους. Περιλαμβάνει επίσης και το υλικό για τις διαδικτυακές δραστηριότητες και την εκπαιδευτική πλατφόρμα του ERMAT.

Μπορώ να βρω Οδηγίες για τις βιωματικές δραστηριότητες (Πρακτικές και Ομαδικές Δυναμικές);

Οδηγίες για τις βιωματικές δραστηριότητες (Πρακτικές και Ομαδικές Δυναμικές): Το όνομά τους συνήθως ξεκινά με τον τίτλο «Πρακτική Δραστηριότητα» ή «Ομαδική Δυναμική Δραστηριότητα» και έχουν σκοπό να σας παρέχουν ό,τι χρειάζεστε ακριβώς για καθεμιά από τις βιωματικές/πρακτικές συνεδρίες, τις ομαδικές δραστηριότητες/παιχνίδια που μπορείτε να εφαρμόσετε στην εκπαίδευση και πώς να βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντές σας κατέχουν όλες τις πληροφορίες που πρόκειται να τους διδάξετε.

Τι μπορώ να βρω στις Παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων και πότε πρέπει να τις χρησιμοποιήσω;

Οι Παρουσιάσεις περιέχουν την πλειονότητα των πληροφοριών που πρέπει να μεταφέρετε στους εκπαιδευόμενούς σας. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό, με μεγάλα, ευανάγνωστα γράμματα, επεξηγηματικές εικόνες και βίντεο (σχετικά με Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και άλλα) και, μερικές φορές, περιέχουν ακόμη και συνδέσμους προς τοποθεσίες με περισσότερες πληροφορίες/υλικό.

Συνήθως είναι προσαρμοσμένες για τις περισσότερες Πρακτικές και Ομαδικές Δυναμικές Δραστηριότητες, αλλά πρέπει να γίνει παρουσίαση των κατάλληλων κάθε φορά ενοτήτων με βάση την επιλεγμένη δραστηριότητα.

Πώς μπορώ να διαβάσω το εκπαιδευτικό υλικό του ERMAT με τη σωστή σειρά;

Υπάρχει άφθονο εκπαιδευτικό υλικό στο ERMAT και μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβετε ποια σειρά θα πρέπει να ακολουθήσετε, γι' αυτό δημιουργήσαμε μια λίστα για εσάς:

  1. Μεθοδολογικός Οδηγός
  2. Εγχειρίδιο
  3. Εκπαιδευτικό Πλάνο για κάθε θεματική ενότητα
  4. Οδηγίες για δραστηριότητες (Πρακτικές και Ομαδικές Δυναμικές)
  5. Παρουσιάσεις θεματικών ενοτήτων

Πώς να προσκαλέσετε φίλους ή άλλους εκπαιδευόμενους/ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ERMAT;

Για να προσκαλέσετε τους φίλους σας ή άλλους εκπαιδευόμενους/ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ERMAT, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τους δώσετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και θα μπορούν να την αναζητήσουν και να τη βρουν στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση είναι http://www.erasmus-ermat.eu/ και η εκπαιδευτική πλατφόρμα βρίσκεται επάνω δεξιά, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εκπαιδευτική Πλατφόρμα» (http://www.erasmus-ermat.eu/platform.html).